Vliv kávy na zdraví

 Káva sice patří mezi velmi oblíbený nápoj, nicméně její vliv na lidské tělo a zdraví celkově je stále předmětem mnoha diskuzí, nejen v odborných kruzích. Pojďme si v tomto článku představit některé nejvýraznější vlivy kávy na lidský organismus. 

První zmínky o vlivu kávy na zdraví člověka se objevují už v první polovině 19. století. Tehdy byla hlavním předmětem zkoumání hypotéza, zda kofein povzbuzuje lidský organismus, zejména činnost některých orgánů (srdce, mozek, svaly). Stejně tak v této době můžeme vystopovat i počátky zkoumání vlivu kofeinu na spánek. Tato témata se však zkoumají dodnes.

Podle vědeckých studií patří kofein mezi nejrozšířenější stimulanty na světě. Mezi jeho největší účinky patří snížení únavy organismu a zvýšení činnosti mozku. K dalším účinkům lze zařadit zrychlení reakčního času, zlepšení nálady a procesu učení. Kofein tedy slibuje mnoho výhod, bohužel se jedná o účinky krátkodobé.

Pravidelné pití kávy ale nepřináší lidskému tělu jen samé benefity. Vědci zjistili, že schopnost těla zpracovávat a reagovat na kofein záleží na genech. Tedy například i riziko srdečního infarktu, související s přijetím určitého množství kofeinu, závisí na genetické výbavě člověka, konkrétně na genu CYP1A2, variantě 1F, která odbourává kofein pomaleji, než její forma 1A. 

Součástí odborných zkoumání bývá i otázka, jak velký vliv má káva na pitný režim a případnou dehydrataci organismu. Podle posledních výzkumů běžné pití kávy nemá vliv na množství tekutin v těle. Pokud si ale lidé zvyklí konzumovat kávové nápoje během pár dní svůj šálek nedopřejí, je možné, že se u nich projeví močopudné účinky. 

V současné době se vede i odborná debata nad tím, zda může pití kávy způsobovat rakovinu. K tomu se vyjádřila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), podle které potenciálním karcinogenem pro člověka je pití horkých nápojů, kam se řadí i káva; samotné pití kávy ale podle IARC není karcinogenem.

Káva

KávaKomentáře